language

ورود به سیستم

بازیابی کلمه عبور

بازگشت

تمدید فراخوان تا 15 دیماه

دانشجویان ، استادان ،پژوهشگران سراسر کشوربخوانند :

مهلت ارسال مقاله به چهارمین کنگره خوزستان تمدید شد .به گزارش روابط عمومی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران-خوزستان، عاطفه رشنویی دبیر اجرایی کنگره تاریخ معماری و شهرسازی خوزستان گفت: نظر به استقبال و اصرار پژوهشگران با  هدف هم افزایی بیشتر و بهتر در راستای مشارکت و ارسال مقالات پژوهشگران، اساتید و دانشجویان به کنگره ، مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره تا 15 دی ماه سال جاری تمدید شد .